Chuỗi Workshop Tâm lý học ứng dụng & Stress

Chuyên đề sẽ luận bàn về vai trò của stress trong cuộc sống, phương thức quản lý stress và cải thiện sức khoẻ tinh thần. Đặc biệt, chuyên đề nhấn mạnh đến cách quản lý stress sao để có thể tối đa hóa hiệu quả làm việc đối với người lao động trong các môi trường chính quy như công ty, trường học, cơ quan nhà nước… Đến với chuyên đề này, quý vị còn được trải nghiệm các kỹ thuật của Trị liệu Nghệ thuật để có thể hóa giải stress cách sáng tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *