Nội dung chương trình + danh sách các báo cáo khoa học chuyên đề – Hội nghị phẫu thuật thần kinh Việt Nam lần thứ 19

CHƯƠNG TRÌNH PROGRAM

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT THẦN KINH VIỆT NAM LẦN THỨ 19 THE 19th ANNUAL VIET NAM NEUROSURGERY CONFERENCE (VNC19)

 

 TẬP HUẤN TIỀN HỘI NGHỊ LECTURE & LIVE SURGERY

THỨ SÁU, NGÀY 30/11/2018 || BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG FRIDAY 30 NOVEMBER 2018 || KIEN GIANG GENERAL HOSPITAL

 

THỜI GIAN Time

NỘI DUNG Contents

07:30 – 08:00 Đăng ký tham gia đóng lệ phí (Hội trường lớn Bệnh viện) Registration
08:00 – 13:00 Bài giảng và Tập huấn Mổ thị phạm/Lecture and Live surgery:

Ứng dụng Công nghệ 3D trong phẫu thuật Cột sống Application of 3D Technology in Spine Surgery

BS. Timothy R. Steel, MBBS (Syd.) FRACS, Khoa Phẫu thuật thần kinh Bệnh viện St Vincent, Giảng viên cao cấp Đại học NSW, Úc Timothy R. Steel, MBBS (Syd.) FRACS, Department of Neurosurgery – St Vincent’s Hospital, Conjoint Senior Lecturer University of NSW, Australia

***

TIỆC CHÀO MỪNG GALA DINNER

18:30 – 21:00 Thứ Sáu, ngày 30/11/2018 18:30 – 21:00 Friday 30 November 2018

Khách sạn Sài Gòn – Rạch Giá Hotel 844 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

HỘI NGHỊ CHÍNH THỨC PLENARY SESSION

THỨ BẢY, NGÀY 01/12/2018 || KHÁCH SẠN SÀI GÒN – RẠCH GIÁ, HỘI TRƯỜNG DIAMOND Saturday 1 DECEMBER 2018 || SAIGON – RACH GIA HOTEL, DIAMOND HALL

THỜI GIAN Time NỘI DUNG Contents
07:00 – 07:10 Đăng ký, đón tiếp đại biểu Registration
07:10 – 07:20 Phát biểu chào mừng – BSCKII. Trương Công Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang Welcoming Speech –  Truong Cong Thanh MD, Vice Director of Kien Giang General Hospital
07:20 – 07:30 Phát biểu của Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang Keyonte Address – Mr. Pham Vu Hong, President of Kien Giang People Committee
07:30 – 07:40 Diễn văn khai mạc – PGS. Võ Tấn Sơn, Chủ tịch Hội nghị Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam lần thứ 19 Opening Remarks – Prof. Vo Tan Son, President of The 19th Annual Viet Nam Neurosurgery Conference
07:40 – 07:50 Phát biểu của PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam Keyonte Address – Assoc. Prof. Nguyen Thi Xuyen, President of  Viet Nam Medical Association
Phiên toàn thể/Plenary Session
Chủ tọa đoàn/Chairman: PGS.TS/Assoc. Prof. Võ Tấn Sơn; PGS.TS/Assoc. Prof. Đồng Văn Hệ; PGS.TS/Assoc. Prof. Võ Văn Nho; BS. Johnny Delashaw MD; GS/Prof. Ik Seong Park MD; GS/Prof. Kazumi Ohmori MD
07:50 – 08:10 Phình mạch não vùng hố sau Posterior Circulation Aneurysms

BS. Johnny Delashaw, Nguyên Chủ tịch Hội Phẫu thuật thần kinh; Phó Giám đốc Chương trình học bổng Phẫu thuật thần kinh, Viện Khoa học thần kinh Thụy ĐiểnJohnny Delashaw, MD, Former Chair of Neurological Surgery Neurosurgeon; Co-Director of Neurosurgery Fellowship Program, Swedish Neuroscience Institute

08:10 – 08:30 Chiến lược điều trị U màng não tiên phát vùng hố sau Treatment Algorithms for Benign Meningiomas of the Posterior Fossa

BS. Johnny Delashaw, Nguyên Chủ tịch Hội Phẫu thuật thần kinh; Phó Giám đốc Chương trình học bổng Phẫu thuật thần kinh, Viện Khoa học thần kinh Thụy ĐiểnJohnny Delashaw, MD, Former Chair of Neurological Surgery Neurosurgeon; Co-Director of Neurosurgery Fellowship Program, Swedish Neuroscience Institute

08:30 – 08:50 Phẫu thuật bắc cầu trong điều trị phình động mạch não phức tạp Bypass surgery for complex aneurysms

GS. Ik Seong PARK, MD, PhD, MBA, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh Đại học Catholic Hàn Quốc; Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bucheon St. Mar y’s Hospital, Đại học Catholic Hàn Quốc Prof. Ik Seong PARK, MD, PhD, MBA, Chief, Department of Neurosurgery, Catholic University of Korea; Director, Stroke Center, Bucheon St. Mary’s Hospital, Catholic University of Korea

08:50 – 09:10 Xuất huyết trong não và não thất tự phát do tăng huyết áp: kỹ thuật mới với rtPA Spontaneous cerebral and ventricular hemorrhage due to hypertension: new technique with rtPA

PGS.TS. Võ Văn Nho, Bệnh viện chuyên khoa Ngoại thần kinh Quốc tế Assoc. Prof. Vo Van Nho, International Neurosurgery Hospital

09:10 – 09:30 Điều trị u nền sọ bằng phẫu thuật ít xâm lấn: khả năng áp dụng trong điều kiện Việt Nam The surgical treatment of skull base tumor by minimally invasive technique: how to do it in Viet Nam

PGS.TS. Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Thần kinh học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Assoc. Prof. Dong Van He, Vice Director of Viet Duc University Hospital; Director of Neurological Center, Viet Duc University Hospital

09:30 – 09-50 Kỹ thuật cắt mỏm yên trước – giải phẫu thực dụng và ứng dụng trong phẫu thuật A technical method of extradural anterior clinoidectomy – microanatomy and actual operative procedures

GS. Kazumi Ohmori MD, Khoa Phẫu thuật thần kinh/Đột quỵ, Trung tâm tim mạch Nishinomiya Watanabe, Ikeda-cho, Nishinomiya-City, Hyogo, Nhật Bản Prof. Kazumi Ohmori MD, Department of Neurosurgery/Stroke Center, Nishinomiya Watanabe Cardiovascular Center, Ikeda- cho, Nishinomiya- City, Hyogo, Japan

09:50 – 10:10 Hệ thống GROW800 Huỳnh quang mạch thực tế giả lập và kính vi phẫu thần kinh M530 OHX Augmented Reality Fluorescence GLOW800.  Neurosurgery Microscope M530 OHX

Hironobu Yamanaka, Product Manager for Japan Medical/Market Development Manager (MDM) for Japan & APAC Medical, Leica Microsystems K.K. Hironobu Yamanaka, Giám đốc sản phẩm Japan Medical/Giám đốc Phát triển thị trường (MDM) Japan & APAC Medical, Leica Microsystems K.K.

10:10 – 10:45 Giải lao Khai mạc Triển lãm Thiết bị Y tế Phẫu thuật Thần kinh Tea-break Exhibition Opening
 

BÁO CÁO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ PRESENTATION SESSION

 
HỘI TRƯỜNG 1/HALL 1: BỆNH LÝ MẠCH MÁU NÃO/Cerebral vascular diseases

Chủ tọa Đoàn/Chairman: PGS.TS/Assoc. Prof. Nguyễn Thế Hào; TS. Lê Hồng Nhân PhD, MD; TS. Nguyễn Kim Chung PhD, MD

Thời gian/Time Nội dung Contents Tác giả/Author
10:45-10:55 Chỉ định, phương pháp và kết quả của phẫu thuật ít xâm lấn áp dụng trong điều trị túi phình động mạch não vỡ The Indications, Method And Results Of Minimally Invasive Surgery For Ruptured Cerebral Aneurysms Nguyễn Thế Hào
10:55-11:05 Đánh giá vai trò của chụp mạch huỳnh quang ngay trong mổ khi phẫu thuật phình động mạch não Evaluating role of indocyanine green videoangiography in intracranial aneurysm surgery Nguyễn Thế Hào
11:05-11:15 Kết quả điều trị vi phẫu thuật 66 trường hợp vỡ túi phình động mạch thông trước bằng phương pháp ít xâm lấn tại bệnh viện bạch mai từ 08/2017 đến 08/2018 Minimum invasive treatment of Anterior communicating artery aneurysms at Bach Mai hospital Nguyễn Trung Kiên
11:15-11:25 Phẫu thuật túi phình khổng lồ động mạch thân nền đoạn aica bằng đường mổ phối hợp trước và sau xương đá Surgical treatment of basilar-aica aneurysm with combined trans petrosal approach   Phạm Văn Thành Công
11:25-11:35 Kết quả điều trị phẫu thuật: Dị dạng động tĩnh mạch não đường giữa Surgical results of midline cerebral avm Phạm Quỳnh Trang
11:35-11:45 Dị dạng động tĩnh mạch não hố sau: Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh và kết quả phẫu thuật Cerebellar posterior fossa avm: characteristics and surgical results Phạm Quỳnh Trang
11:45-11:55 Dị dạng động tĩnh mạch não trong não thất bên: Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh và kết quả phẫu thuật Lateral ventricular cerebral avm: characteristics and surgical results Phạm Quỳnh Trang
11:55-12:05 Thảo luận
12:05 13:30 Ăn trưa

Chủ tọa Đoàn/Chairman: PGS.TS/Assoc. Prof. Võ Văn Nho; TS. Nguyễn Văn Tấn PhD, MD; PGS.TS/Assoc. Prof. Kiều Đình Hùng

13:30- 13:40 Phẫu thuật bắc cầu động mạch não áp lực cao điều trị túi phình khổng lồ động mạch não nhân 2 trường hợp High flow bypass treatment giant aneurysms: two cases report Trần Minh Trí
13:40-13:50 Đánh giá kết quả bước đầu của phẫu thuật ít xâm lấn trong  điều trị túi phình hệ động mạch cảnh trong vỡ To valuate to an initial result of minimally invasive microsurgery in treatment for ruptured internal carotid artery aneurysms Nguyễn Hữu Hưng
13:50-14:00 Đánh giá kết quả phẫu thuật dị dạng động tĩnh mạch não (AVM) trên lều tiểu não vỡ Surgical results of ruptured supratentorial arteriovenous malformations Nguyễn Việt Đức
14:00-14:10 Kẹp tạm thời Evaluation results temporary clipping anterior cerebral arteries in surgical anterior communicating artery aneurysm rupture Trần Trung Kiên
14:10-14:20 Kết quả điều trị phẫu thuật bắc cầu động mạch thái dương nông Results of STA – MCA bypass surgery Ngô Mạnh Hùng
14:20-14:30 Kết quả điều trị phẫu thuật dị dạng thông động tĩnh mạch não vỡ tại Bệnh viện Việt Đức The results of arterovenous malformation surgery at Viet-Duc Hospital Ngô Mạnh Hùng
14:30-14:40 Điều trị phẫu thuật phình động mạch thân nền Surgical treatment or basilar artery aneurysms Phạm Quỳnh Trang
14:40:14:50 Điều trị vi phẫu thuật túi phình động mạch não giữa đã vỡ qua đường mổ lỗ khóa thóp bên trước Pterional keyhole microsurgery of ruptured middle cerebral artery aneurysms Lương Hữu Khoa
14:50-15:00 Thảo luận
15:00-15:20: Giải lao/Tea-break

Chủ tọa Đoàn/Chairman: TS. Phạm Anh Tuấn PhD, MD; TS. Trần Minh Trí PhD, MD; TS. Nguyễn Trọng Yên PhD, MD

15:20-15:30 Kết quả phẫu thuật dẫn lưu máu tụ dưới hướng dẫn định vị và bơm chất tiêu sợi huyết điều trị xuất huyết não tự phát trên lều do tăng huyết áp The results of frameless stereotactic aspiration the hematoma plus r-tpa in the treatement of hypertensive spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage Đặng Hoài Lân
15:30-15:40 Đánh giá kết quả 14 trường hợp được phẫu thuật điều trị động kinh tại bệnh viện Việt Đức Epilepsy surgery: consecutive 14 cases at Viet Duc hospital Trần Đình Văn
15:40-15:50 Đánh giá kết quả bước đầu điều trị phẫu thuật động kinh kháng thuốc sử dụng điện não đồ vỏ não tại Bệnh viện Nhi trung ương Result of surgical treatment of intractable epylepsy with intraoperative electrocorticography assistance at National Children Hospital Lê Nam Thắng
15:50-16:00 Đánh giá kết quả ứng dụng nội soi hỗ trợ trong vi phẫu thuật giải ép vi mạch trên bệnh nhân co giật nửa mặt Results of treatment hemifacialspasm by endoscopic assisted microvascular decompression Lê Trọng Nghĩa
16:00-16:10 Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị xuất huyết tiểu não tự phát Management and outcome of spontaneous cerebellar hemorrhage Nguyễn Trọng Yên
16:10-16:20 Kết quả 5 trường hợp cắt bán cầu chức năng  điều trị động kinh Functional hemipherectomy in 5 cases refractory epilepsy at Ha Noi Nguyễn Đức Liên
16:20-16:30 Áp dụng đường mổ ít xâm lấn (key hole hố sau) trong điều trị co giật nửa mặt: kết quả 40 trường hợp phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức The key hole retrosigmoide approach for the microvascular decompression surgery of hemifacial spasm: results of 40 cases Dương Đại Hà
16:30-16:40 Đánh giá kết quả vi phẫu thuật máu tụ trong não do cao huyết áp với robot tại Bệnh viện Bạch Mai Evaluation of stereotactic, robot-assisted hematoma evacuation of hypertensive supratentorial intracerebral hemorrhage in Bach Mai Hospital Phạm Văn Cường
16:40-16:50 Thảo luận
 
HỘI TRƯỜNG 2/HALL 2: U NÃO/Brain tumors

Chủ tọa Đoàn/Chairman: PGS.TS/Assoc. Prof. Huỳnh Lê Phương; PGS.TS/Assoc. Prof. Dương Đại Hà; TS. Trần Hoàng Ngọc Anh PhD, MD

Thời gian/Time Nội dung Contents Tác giả/Author
10:45-10:55 Điều trị phẫu thuật đầu nước bằng phương pháp chuyển lưu dịch não tủy não thất vào tâm nhĩ VA shunt treatment hydrocephalus Nguyễn Hữu Nhơn
10:55-11:05 Kết quả phẫu thuật 109 bệnh nhân u não thất bên Results of treatment 104 cases lateral ventricular tumors Nguyễn Kim Chung
11:05-11:15 Vai trò phẫu thuật nội soi đơn thuần lấy u qua xoang bướm trong điều trị u tuyến yên dạng chế tiết Endonasal transsphenoidal treatment pituitary adenomas secretion Lê Trần Minh Sử
11:15-11:25 Rò dịch não tủy qua mũi sau mổ nội soi lấy u tuyến yên qua xoang bướm –  nguyên nhân và đánh giá kết quả điều trị CSF leakage post-operative pituitary adenomas: results of treatment Huỳnh Lê Phương
11:25-11:35 Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua mũi trong điều trị các khối u nền sọ tại Bệnh viện K Evaluation of the results of transnasal endoscopy in treatment of skullbase tumors in department of neurosurgery at National Cancer Hospital Nguyễn Đức Liên
11:35-11:45 Phẫu thuật u dây sống vùng xương bản vuông bằng đường mổ nội soi qua mũi: kết quả 8 trường hợp Endoscopic endonasal approach for clival chordomas: results in 8 patients Trần Thiện Khiêm
11:45-11:55 Vi phẫu thuật u vùng tuyến tùng Microsurgical resection for pineal region tumors Đặng Đỗ Thanh Cần
11:55-12:05 Thảo luận
12:05-12:30 Ăn trưa

Chủ tọa Đoàn/Chairman: PGS.TS/Assoc. Prof. Kiều Đình Hùng; PGS.TS/Assoc. Prof. Trần Quang Vinh; ThS. Phan Trung Đông MD

13:30- 13:40 Kết quả vi phẫu u tế bào thần kinh trung ương trong não thất bên Microsurgical resection lateral ventricular central neurocytoma Nguyễn Thanh Xuân
13:40-13:50 Nghiên cứu biến chứng trong phẫu thuật nội soi qua đường mũi xoang bướm điều trị u sọ hầu Complications of endoscopic endonasal transsphenoidal approach to management of craniopharyngiomas Nguyễn Thanh Xuân
13:50-14:00 Đánh giá kết quả  điều trị phẫu thuật các khối u vùng hố  yên bằng đường mổ trên cung mày (keyhole eyebrow) Results of microsurgery tumors at sellar region by supra-orbital keyhole appoach Hoàng Minh Tân
14:00-14:10 Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật u não tại bệnh viện đại học y hà nội Evaluate the results of surgical treatment of brain tumors at hanoi medical university hospital Kiều Đình Hùng
14:10-14:20 Kết quả phẫu thuật u màng não cạnh đường giữa tại khoa PTTK I Bệnh viện Việt Đức Parasagittal meningioma: surgical results at Viet Duc Hospital Phạm Khánh Toàn
14:20-14:30 Kết quả vi phẫu thuật u góc cầu tiểu não Microsurgical management of cerebello-pontine angle tumors Dương Trung Kiên
14:30-14:40 Đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh u nang rathke The clinical features and images of Rathke’s cleft cyst Nguyễn Trọng Diện
14:40:14:50 Điều trị phẫu thuật u sao bào vùng vỏ não vận động có sử dụng cộng hưởng từ chức năng trước mổ và hệ thống định vị không khung trong mổ Surgical resection of astrocytoma in motor cortex areas with the assistance of preoperative functional magnetic resonance imaging and guidance of framless neuronavigation system Huỳnh Lê Phương
14:50-15:00 Thảo luận
15:00-15:20: Giải lao/Tea-break

Chủ tọa Đoàn/Chairman: PGS.TS/Assoc. Prof. Vũ Văn Hòe; TS. Lê Hồng Nhân PhD, MD; PGS.TS/Assoc. Prof. Dương Đại Hà

15:20-15:30 Kết quả phẫu thuật u dây thần kinh số VIII qua đường sau xoang sigma và kỹ thuật mài lỗ tai trong Surgical results of vestibular schwannomas with retrosigmoid approach and iac drilling Vũ Tân Lộc
15:30-15:40 Báo cáo trường hợp lâm sàng: Chẩn đoán và kết quả phẫu thuật u màng não cạnh đường giữa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Parasagittal meningioma: diagnosis and surgical results at Viet Duc Hospital   Trần Sơn Tùng
15:40-15:50 Đánh giá kết quả phẫu thuật u màng não (meningioma) cạnh xoang tĩnh mạch dọc trên được phẫu thuật  tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Evaluation of the result of operative parasagittal meningioma and after preoparative embolization  at the Phu tho General Hospital Nguyễn Văn Sơn
15:50-16:00 Ứng dụng phẫu thuật kawase trong điều trị u não tầng sọ giữa Results of  transpetrosal approaches ( Kawase) in brain tumors Nguyễn Đức Anh
16:00-16:10 Kết quả vi phẫu thuật u màng não cánh nhỏ xương bướm Microsurgical outcomes of sphenoid wing meningiomas Nguyễn Thế Hào
16:10-16:20 Đánh giá hiệu quả phẫu thuật những tổn thương ở dốc nền và xương đá bằng đường mổ qua xương đá Evaluate the efficacy of surgery for lesions of clival and petroclival region by transpetrosal approach Phạm Văn Thành Công
16:20-16:30 Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị u nguyên bào mạch máu vùng hố sau tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ 1/2014-12/2017 Manegenment Hemangioblastomas posterior fossa at Viet Duc hospital Vũ Quang Hiếu
16:30-16:40 Kết quả điều trị phẫu thuật kết hợp xạ trị u tế bào hình sao kém biệt hóa The result of combine surgical with radiation treats tumor of anaplastc astrocytoma Nguyễn Vũ
16:40-16:50 Phẫu thuật u dây 8 bằng đường mổ sau xoang xích ma xuyên lỗ tai trong The treatment of acoustic neurinoma by retrosigmoid transmeatal approach PGS.TS/Assoc. Prof. Đồng Văn Hệ
16:50-17:00 Thảo luận
 
HỘI TRƯỜNG 3/HALL 3: CỘT SỐNG – CHẤN THƯƠNG/Spine and trauma

Chủ tọa Đoàn/Chairman: TS. Võ Xuân Sơn PhD, MD; TS. Nguyễn Ngọc Khang PhD, MD; PGS.TS/Assoc. Prof. Vũ Văn Hòe

Thời gian/Time Nội dung Contents Tác giả/Author
10:45-10:55 Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị gãy lún nhiều mảnh cột sống ngực – thắt lưng Treatments of thoracolumbar burst fracture injuries Nguyễn Văn Linh
10:55-11:05 Bằng phẫu thuật vít khối bên c1 và chân cung c2 The surgical results of unstable odontoid fractures with c1 lateral mass and c2 pedicle screws fixation Phạm Vô Kỵ
11:05-11:15 Kết quả phẫu thuật tạo hình bản sống trong điều trị bệnh lý hẹp ống sống cổ đa tầng The result of cervical laminoplasty on treatment of cervical stenotic myelopathy Nguyễn Vũ
11:15-11:25 Kết quả điều trị phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phương pháp thay đĩa đệm nhân tạo có khớp Result of surgical treatment of disk herniation replaces the artifical joint of disk Nguyễn Vũ
11:25-11:35 Đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình thân sống bằng phương pháp bơm cement sinh học trong điều trị xẹp đốt sống do loãng xương tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á The results of verterbroplasty and kyphoplasty for treatment of osteoporotic vertebral compression fractures at Xuyen A General Hospital Trần Vũ Hoàng Dương
11:35-11:45 Đánh giá kết quả điều trị xẹp đốt sống do loãng xương bằng bơm cement có bóng tạo hình thân đốt sống tại bệnh viện quân y 103 Evaluate  outcomes of treatment with percutaneous kyphoplasty for osteoporotic vertebral collapse in the surgical department, 103 medical army hospital Vũ Văn Hòe
11:45-11:55 Kết quả bước đầu áp dụng các kỹ thuật cắt xương sống điều trị phẫu thuật một số bệnh lý cột sống phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa Saint Paul Results of corpectomy to treat complicated thoracic spinal deseases at Saint Paul Hospital Lương Minh Quang
11:55-12:05 Thảo luận
12:05-13:30 Ăn trưa

Chủ tọa Đoàn/Chairman: TS. Võ Xuân Sơn PhD, MD; TS. Nguyễn Ngọc Khang PhD, MD; PGS.TS/Assoc. Prof. Vũ Văn Hòe

13:30- 13:40 Đánh giá kết quả và tính an toàn của phẫu thuật điều trị trượt đốt sống thắt lưng do thoái hóa có loãng xương bằng vít chân cung rỗng ruột bơm xi măng Evaluating the primary result of posterior lumbar fixation by cement augmented pedicle screws for spondylolisthesis due to degeneration with osteoporosis at Thong Nhat Hospital in Ho Chi Minh City Lê Xuân Long
13:40-13:50 Đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình cung sau cột sống cổ Evaluation of the initial results of cervical laminoplasty in Viet Duc University Hospital and Thanh Nhan Hospital Dương Đại Hà
13:50-14:00 Hiệu quả của nẹp vít cổ trong phẫu thuật lấy nhân đệm và hàn xương cột sống cổ lối trước một tầng The effect of plate and screws on  single-level anterior cervical discectomy and fusion Trần Đức Duy Trí
14:00-14:10 Kết quả phẫu thuật chấn thương cột sống cổ cao mất vững tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định Results of surgery unstable upper cervical spine injuries at Binh Dinh General Hospital Đào Văn Nhân
14:10-14:20 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả bước đầu điều trị phẫu thuật u tủy sống tại Bệnh viện Việt Đức từ 1/2018 đến 6/2018 The study of clinical features and initial surgical results of spinal tumors at Viet Duc University Hospital from 1.2018 to 6.2018 Ngô Mạnh Hùng
14:20-14:30 Rách màng cứng trong phẫu thuật giải ép thần kinh vùng thắt lưng: tỷ lệ mắc, vị trí, xử trí và kết quả Incidental dural tear in lumbar decompression surgery: incidence, positions, management protocol and results Trần Đức Duy Trí
14:30-14:40 Kết quả sinh thiết cột sống qua da dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện k The result of percutaneous biopsy spine under guideline ct-scanner at K Hospital Nguyễn Thái Học
14:40:14:50 Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng thể di trú rất xa bằng phẫu thuật nội soi qua lỗ liên hợp Prospective study of transforaminal percutaneous lumbar discectomy in the treatment of very high-grade migrated disc herniation Đỗ Mạnh Hùng
14:50-15:00 Thảo luận
15:00-15:20: Giải lao/Tea-break

Chủ tọa Đoàn/Chairman: TS. Nguyễn Ngọc Khang PhD, MD; TS. Phạm Anh Tuấn PhD, MD; TS. Nguyễn Văn Tấn PhD, MD

15:20-15:30 Điều trị phẫu thuật vít khối bên C1 và chân cung C2 trong chấn thương gãy mấu răng C2 Lateral mass C1 and pedicle C2 crew fixation treatment odontoid C2 fracture Phan Minh Đức
15:30-15:40 Nghiên cứu lâm sàng và kết quả phẫu thuật điều trị máu tụ ngoài màng cứng do chấn thương Clinical and outcome of surgery treatment traumatic intracranial extradural haematoma Huỳnh Như Đồng
15:40-15:50 Đánh giá kết quả phẫu thuật vá khuyết vòm sọ bằng lưới titanium tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh Assessment of cranioplasty surgery by titanium mesh in Tra Vinh General Hospital Lê Hoàng Nhã
15:50-16:00 Báo cáo 02 trường hợp gù vẹo cột sống bẩm sinh do dị tật nửa thân đốt sống được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Reported 02 congenital kyphoscoliosis at thoracolumbar due to hemivertebra case at Phu Tho Hospital Nguyễn Văn Sơn
16:00-16:10 Điều trị đau do bệnh rễ thắt lưng cùng bằng phương pháp tiêm thấm steroid ngoài màng cứng qua lỗ liên hợp Assessment of cranioplasty surgery by titanium mesh in Tra Vinh General Hospital Lê Hoàng Nhã
16:10-16:20 Máu tụ dưới màng cứng mạn tính   Chronic subarachnoid hemorrage treatment Tăng Quốc Chí
16:20 -16:30 Ứng dụng qui trình chẩn đoán và phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mãn tính tại các bệnh viện tỉnh Kiên Giang Application process of diagnosis and surgical treatment for  chronic subdural hematoma  in Kien Giang province’s hospitals Lê Hoàng Anh
16:20-16:30 Thảo luận